อบรมหลักสูตร Google Sketch up

บรรยากาศการอบรมหลักสูตร Google Sketch up เพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาในการทำงาน สอนแบบเข้าใจง่าย ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบพร้อมใช้
ขอบคุณทีมวิทยากรคุณภาพ
คุณเมธี เมธีสวัสดิ์กุล
คุณพัณณ์ชิตา เมธีสวัสดิ์กุล
คุณอรนลิน ก๊กเหลี่ยม
และที่สำคัญขอบคุณผู้เข้าอบรมที่ให้ความไว้วางใจเลือกมาอบรมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

สนุก สร้างสรรค์ สร้างงานคุณภาพ มาอบรมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นะคะ
Click now! www.eit.or.th ??