ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ EIT-01-1/24032020 (Airborne Inflection Isolation Room หรือ AIIR)

ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ
EIT-01-1/24032020
(Airborne Inflection Isolation Room หรือ AIIR)

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นห้องอเนกประสงค์เพื่อบรรเทาความแออัดในสถานพยาบาล และป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อ กลุ่มเสี่ยง การกักตัว และประชาชนทั่วไป สามารถใช้เป็นที่นั่งสามถึงสี่คนตามระยะห่างความปลอดภัย หรือใส่เตียงคนไข้หนึ่งเตียง

เลือกใช้วัสดุภายในประเทศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยในการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และทำความสะอาดห้องได้โดยง่าย รวมถึงเพื่อเป็นมาตรฐานกลางให้กับหน่วยงานราชการ และเอกชนนำไปใช้ในการจัดซื้อ เนื่องจาก วสท. จะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ผลิต โรงงานผลิต และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการผลิต หรือการจำหน่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

ขณะนี้ห้องดังกล่าวผ่านการทดสอบโดยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นภายในห้อง การรั่วที่มากเกินไปของผนังห้อง การหมุนเวียนอากาศจำนวน 12 ครั้งต่อชั่วโมง และการรักษาแรงดันห้องให้มีความดันลบ (ต่ำกว่าความดันบรรยากาศ) น้อยกว่า 2.50 ปาสกาล (Pa)

ขณะนี้ วสท.รอการส่งมอบให้สถานพยาบาล และเตรียมออกแบบ และสร้างอุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นที่ 2 เป็นถุงครอบศีรษะบุคลากรทางการแพทย์แบบความดันบวก เพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องใกล้ชิดผู้ป่วย อุปกรณ์ทางการแพทย์ชิ้นที่ 3 เป็นฝาครอบโปร่งแสงครอบเตียงรถพยาบาลความดันลบ พร้อมอุปกรณ์บำบัดอากาศเพื่อใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดระหว่างทาง และขยายผลถึงรถเข็นคนไข้

คนไทยต้องทำความหวังให้เป็นความจริงด้วยการลงมือทำ ขณะนี้เชื่อว่าวิศวกรไทย และคนไทยทุกคนต้องการช่วยเหลือประเทศด้วยความรู้ที่เรียนมา ด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินเกิด ดังนั้นทุกความเห็น และกำลังใจของท่านจะช่วยให้พวกเราลงมือทำ และจะทำต่อไปจนกว่าคนไทยจะผ่านวิกฤตการณ์นี้ด้วยกันทุกคน

สุดท้ายขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคม อยู่กับบ้านตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด และสุขภาพแข็งแรงทุกคน
เผยแพร่โดย นายบุญพงษ์ กิจวัฒนาชัย
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

27 มีนาคม 2563

ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบEIT-01-1/24032020(Airborne Inflection Isolation Room หรือ AIIR)โดย ศูนย์วิศวกรรมสนับสนุนต้านภัย COVID-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2020