หลักสูตร งานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2561

หลักสูตร งานซ่อมบำรุงแบบมืออาชีพ   ระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม  2561 จัดโดยสถาบันวิศวพัฒน์  บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้น สนุกสนาน

ท่านใดสนใจหลักสูตรสาขาวิศวพัฒน์ เลือกชมได้ที่https://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=34 หรือติดต่อคุณสุพรรณี  ทองจูด โทร. 02 1844600-9 ต่อ 538  อีเมล supannee@eit.or.th