หลักสูตร การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561

หลักสูตร การบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง : มุมมองของวิศวกรและนักกฎหมาย ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วิทยากรผู้บรรยาย รศ.ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ และอาจารย์ชำนาญ พิเชษฐพันธ์ บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้น สนุกสนาน

สนใจหลักสูตรสาขาบริหารงานก่อสร้าง เลือกชมได้ที่http://eit.or.th/training/?t=training_branch&q=34 หรือติดต่อคุณวีนา โทร. 02 1844600-9 ต่อ 527 อีเมล weena@eit.or.th