หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1

เปิดตัวหลักสูตรใหม่ด้วยความอบอุ่น
🎉🎉ยอดผู้ลงทะเบียนกว่า 70 คน!!!🎉🎉

หลักสูตรเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้ รุ่น 1 บรรยายโดย
• ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
• ดร.อิทธิพล มีผล อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

• ติดตามรุ่นต่อไปและหลักสูตรอื่นๆ ได้ทาง https://eit.or.th/training/
• ติดต่อ คุณเยาวพา โทร. 02 1844600-9 ต่อ 520 อีเมล [email protected] แฟ็ก 02 184 4662