หลักสูตรอบรมเทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 งานอบรม เทคนิคการตรวจสอบสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก สอนกันแบบลงลึกผู้เข้ารับการอบรมได้ปฎิบัติจริง และได้สัมผัสอุปกรณ์จริงสอนกันแบบเข้มข้น สามารถนำความรู้ไปใช้งานได้ทันที รุ่นต่อไปคอยติดตามกันนะค่ะที่ www.eit.or.th