สาขาภาคตะวันตก นำโดย นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานฯ นำคณะกรรมการเข้าสวัสดีปีใหม่ และรับโอวาท จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันตก นำโดย นายสิทธิโชค เหลาโชติ ประธานฯ นำคณะกรรมการเข้าสวัสดีปีใหม่ และรับโอวาท จาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และ รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก คนที่ 2 เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2563

17 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.