สัมมนา “บทเรียนเพลิงไหม้อาคารสูงซอยเพชรบุรี18 และแนวทางการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเก่า”

วิศวกรรมส-ถานฯ ขอขอบคุณการตอบรับอย่างล้นหลามจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ที่พร้อมใจมาร่วมงานมากกว่า 300 คน พร้อมรับหนังสือมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยกันครบทุกคน

และยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญคับคั่ง
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานฯ
คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ วสท. และที่ปรึกษา คณะกรรมการสาาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกวิศวกรรมสถานฯ
คุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณจุลดิษย์ จายนียโยธิน กรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วิศวกรรมสถานฯ
คุณอนวัช บูรพาชน วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมโยธาธิการและผังเมือง
คุณจักรกฤษณ์ คงคำ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติการ สถานีดับเพลิงสุทธิสาร

และที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คือผู้สนับสนุนใจดี บริษัท Imperial Fire Engineering จำกัด, บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด, บริษัท ศุภริช จำกัด, บริษัท ลีฟเพาเวอร์ จำกัด, บริษัท เมก้า แพลนเน็ต จำกัด และ บริษัท เซ็คคอม (ไทยแลนด์) คอปอเรชั่น จำกัด ที่ให้การสนับสนุนจนเกิดกิจกรรมดีและมีประโยชน์เช่นนี้ขึ้นมา