สนทนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง เรื่อง “วิศวกรไทย 2021 กับการปรับตัวในโลกยุควิถีใหม่”

04.12.2020 : FM 96.5 วิทยุ อสมท. (39.26 นาที)
สนทนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการวิศวกรรมระบบราง เรื่อง “วิศวกรไทย 2021 กับการปรับตัวในโลกยุควิถีใหม่”
https://youtu.be/kRJrUpKgMAY