สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผนึกความร่วมมือพัฒนามาตรฐานระบบรางไทย..สร้างมาตรฐานระบบรางอาเซียนในอนาคต

“สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ผนึกความร่วมมือพัฒนามาตรฐานระบบรางไทย..สร้างมาตรฐานระบบรางอาเซียนในอนาคต” ร่วมลงนามความร่วมมือ”

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) โดย นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพัฒนาระบบราง

ร่วมกับ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ นายพิชญะ จันทรานุวัฒน์ เลขาธิการ และ ผศ.ดร.รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ประธานคณะกรรมการระบบราง เผยจากแผนการลงทุนของประเทศไทยในโครงสร้างพื้นฐานระบบรางปี 2018 -2040 รวม 23 โครงการ มูลค่ากว่า 2.5 ล้านล้านบาทนั้น ส่งผลให้ไทยจำเป็นต้องเร่งพัฒนามาตรฐานระบบรางและทรัพยากรมนุษย์ของประเทศตั้งแต่วันนี้ ผ่านการต่อยอดมาตรฐานระบบรางอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อเชื่อมระบบคมนาคมอย่างไร้รอยต่อ ขณะที่โครงการลงทุนระบบรางได้กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กรุงเทพและเมืองต่างๆ ในประเทศไทยนั้น สนข. และ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพวิศวกรรมระบบขนส่ง (MOU) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างมาตรฐานระบบขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพราะประเทศไทยมีศักยภาพเพียงพอที่ก้าวสู่การเป็น Hub ระบบรางของอาเซียนได้ นอกจากนี้ในเดือนพฤศจิกายน 2561 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนา ASEAN Rail Standardization ครั้งที่ 2 ในปลายปี 2561 อีกด้วย

อ่านข่าวเพิมเติมจาก ไทยโพสต์ คลิก

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก เดลินิวส์ คลิก

อ่านข่าวเพิ่มเติมจาก Kachon.com คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก NBT คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก NBT (ช่วงข่าวค่ำ) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ 10 ข่าวเด่น เที่ยงคืน) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ ลุยข่าวร้อน) คลิก

ดูข่าวเพิ่มเติมจาก Nation (รายการ NEWS LINE) คลิก