สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย โดย นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันฯและคุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.เข้าพบคุณวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)

วันนี้ 1/02/64 สถาบัน BIM แห่งประเทศไทย โดย นายทศพร ศรีเอี่ยม ผู้อำนวยการสถาบันฯและคุณอรัญญา ขาวสุวรรณ ผู้จัดการ วสท.เข้าพบคุณวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) คุณเอกนิติ รมยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานฯและ คุณศิริพร ช่างการ นักวิชาการมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติที่ห้องประชุมสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างสถาบันฯของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในเรื่องแนวทางกำหนดรหัสสินค้าอุตสาหกรรมทั้งระบบเพื่อการผลิตของภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งรหัสสินค้าด้านก่อสร้าง พร้อมกันนี้สถาบันฯได้มอบมาตรฐาน BIM ฉบับสภาวิชาชีพฯ และมาตรฐานรหัสต้นทุนก่อสร้างให้ท่านเลขาธิการในโอกาสหารือความร่วมมือในครั้งนี้