สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๗๙ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ รุ่นที่๔๒

สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๗๙ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้   รุ่นที่๔๒
เปิดสอนสมาธิมากกว่า 20 กว่าปี 200 สาขาทั่วประเทศ ประเทศแคนนาดา และอเมริกา
วันอาทิตย์ที่ 18 กุมพาพันธ์ นี้ เวลา : 8.00 น. พิธีปฐมนิเทศพร้อมกันทุกสาขาทั้งไทยและต่างประเทศ