สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเราเริ่มจะดีขึ้น แต่ทีมวิศวกรอาสา ยังไม่หยุดที่จะทำงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ วสท.

สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศเราเริ่มจะดีขึ้น แต่ทีมวิศวกรอาสา ยังไม่หยุดที่จะทำงานกันอย่างแข็งขัน เพื่อประกอบตู้ความดันลบ วสท. มอบให้กับโรงพยาบาลต่างๆไว้ใช้งานตามดุลพินิจของทีมแพทย์ ขอขอบพระคุณกลุ่มศิษย์เก่า ACS3013 และ ABAC 9 ที่ให้การสนับสนุนตู้ความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลนครชัยศรีครับ