ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลวิศวนฤมิต การประกวด THAI WATER HACK

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลวิศวนฤมิต การประกวด THAI WATER HACK
โดยมี ดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) (สสน.) และ ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมพิธี
24 พฤศจิกายน 2565 ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน
สุดยอดการประกวดการแก้ปัญหาด้านน้ำด้วยคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ : ชิงรางวัลวิศวนฤมิต สาขาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
(ประกาศผลในงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2565 (3-5 พฤศจิกายน 2565) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์)
——————-
ชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Hydroinformatics for Highways
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Platform รายงานอุทกภัย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ
——————-
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม On-Farm Solution