วิศวอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ประกอบตู้ความดันลบ แบบที่ 3 (มีห้อง ante room) ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีแพทย์ และบุคลากรการแพทย์ ให้การต้อนรับ เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่วิศวกรในพื้นที่

วิศวอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ลงพื้นที่ประกอบตู้ความดันลบ แบบที่ 3 (มีห้อง ante room) ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมีแพทย์ และบุคลากรการแพทย์ ให้การต้อนรับ
เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่วิศวกรในพื้นที่ จะได้นำไปประกอบให้แก่โรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ต้องการ โดยประกอบตามคู่มือตู้ความดันลบที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดทำเพื่อเผยแพร่ ฟรี
ดาวน์โหลด ได้ที่ https://bit.ly/2JOSftW

11 เมษายน 2563 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์