วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประกอบตู้ความดันลบมอบแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บางแค (ติดตั้งในห้องคลอด)

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประกอบตู้ความดันลบมอบแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บางแค (ติดตั้งในห้องคลอด) จำนวน 1 ตู้ พร้อมทดสอบสมรรถนะของตู้ และให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้งาน โดยมีแพทย์ และพยาบาลรับมอบ
19 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ บางแค
#วิศวกรอาสา
#รวมใจเป็นหนึ่งที่พึ่งประชาชน