วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประกอบตู้ความดันลบมอบแก่โรงพยาบาลสิรินธร

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประกอบตู้ความดันลบมอบแก่โรงพยาบาลสิรินธร (เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหาคร มีจำนวน 400 เตียง) แบบที่ 3 จำนวน 1 ตู้ โดยติดตั้งที่ห้องเด็กทารกแรกเกิด พร้อมทดสอบสมรรถนะของตู้ และให้คำแนะนำในการใช้งาน โดยคณะผู้บริหารโรงพยาบาล แพทย์ และพยาบาลให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น
19 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสิรินธร
#วิศวกรอาสา
#รวมใจเป็นหนึ่งที่พึ่งประชาชน