วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประกอบตู้ความดันลบมอบแก่ โรงพยาบาลซีจีเอช (พหลโยธิน) จำนวน 2 ตู้

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมประกอบตู้ความดันลบมอบแก่ โรงพยาบาลซีจีเอช (พหลโยธิน) จำนวน 2 ตู้ (แบบที่ 2 และแบบที่ 3) พร้อมทดสอบสมรรถนะของตู้ และให้คำแนะนำเพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่จะต้องทำการแยกรักษาต่อไป โดยมีทีมแพทย์ และพยาบาลร่วมรับมอบฯ
17 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลซีจีเอช (พหลโยธิน)
#วิศวกรอาสา
#รวมใจเป็นหนึ่งที่พึ่งประชาชน