วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกันประกอบตู้ความดันลบ และบรรจุกล่อง เพื่อเตรียมส่งให้กับสถานพยาบาล

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกันประกอบตู้ความดันลบ และบรรจุกล่อง เพื่อเตรียมส่งให้กับสถานพยาบาลที่ขอความอนุเคราะห์มา โดยแบ่งเป็นตู้ความดันลบ แบบที่ 2 และแบบที่ 3 รวม 15 ตู้ และได้รับการสนับสนุนการขนส่งจากบริษัท วัชรพล จำกัด (รถขนส่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ)
29 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร วสท.