วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ร่วมกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 จังหวัดเชียงราย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของสะพานที่ขาดจากเหตุน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน
โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของโครงสร้างในการซ่อมแซมสะพาน และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในพื้นที่

12 สิงหาคม 2563 จังหวัดน่าน