วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมของอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัด และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563

วิศวกรอาสา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากน้ำท่วมของอาคาร บ้านเรือน โรงเรียน วัด และสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียง ในวันที่ 12-14 สิงหาคม 2563

และบรรจุสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพ ที่ได้รับบริจาคลงถุงยังชีพ เพื่อเตรียมส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคเหนือ

“วิศวกรไทยรวมใจช่วยประชาชน ผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

11 สิงหาคม 2563