“วิศวกรอาสาพากลับบ้าน” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร

“วิศวกรอาสาพากลับบ้าน” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประชุมเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดประชุมวิศวกรอาสา เพื่อเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคารในกรณีบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ และแรงระเบิด ที่จังหวัดสมุทรปราการ
โดยจะมีการตรวจสอบโครงสร้างอาคารด้านความแข็งแรง เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าสามารถเข้าอยู่ได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หรือจะต้องซ่อมแซมส่วนใดบ้าง โดยจะเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม เป็นต้นไป ตามที่มีประชาชนแจ้งความประสงค์ขอรับการตรวจสอบอาคาร มาที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ กว่า 300 ราย ผ่านลิงก์ https://bit.ly/3hwIhxY
7 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ