วิศวกรอาสาพากลับบ้าน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วิศวกรอาสาพากลับบ้าน โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

167 หลังคาเรือนที่ร้องขอให้ตรวจอาคาร

ตามที่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ได้รับการประสานจาก ประชาชน ขอให้วิศวกรช่วยตรวจสอบอาคารบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีเพลิงไหม้ โรงงาน ย่าน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นั้น ตอนนี้มีทังหมด 167 หลังคาเรือน วสท. จึงได้ประสานวิศวกรมาร่วมประชุมกำหนดขอบเขตงานเพื่อการระดมวิศวกรอาสาลงพื้นที่ พร้อมนัดประชุมกับวิศวกรอาสาประชุมครั้งละ 15-20 คน ต่อไป

และเริ่มลงพื้นที่วันที่ 8 กค 2564 เวลา 9.00 น. วิศวกรอาสาเข้าร่วมได้ตามแผนที่ครับ

ภัสสร บางนา วงแหวน – Passorn Bangna Wongwaen
02 442 0601
https://goo.gl/maps/DUqRdvq7HJ988z6a9