วิศวกรอาสาจากจังหวัดขอนแก่น มาร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลพล

“รวมพลังวิศวกรขอนแก่น” วิศวกรอาสาจากจังหวัดขอนแก่น มาร่วมช่วยกันประกอบตู้ความดันลบ มอบให้กับโรงพยาบาลพล โดยคุณกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองพล ส่งบุคลากรมาร่วมช่วยงาน พร้อมศึกษาวิธีการประกอบตู้ความดับลบตามมาตราฐานวิศวกรรมสถานฯ และขอขอบพระคุณสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ได้สนับสนุนตู้ความดันลบในครั้งนี้