วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)จัดการอบรม “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566
วิศวกรรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย จัดการอบรม “การจัดการความปลอดภัยยานยนต์ไฟฟ้า รุ่นที่ 1”
เป็นเรื่องความรู้พื้นฐานยานยนต์ไฟฟ้า มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า แบตเตอรี่ และระบบการจัดการพลังงานสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานประกอบแบตเตอรี่แรงดันสูง ความปลอดภัยในการทำงานระบบไฟฟ้าแรงดันสูง การใช้งานอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล การตอบสนองกรณีเกิดอุบัติเหตุ กรณีศึกษาอันตรายจากแรงดันไฟฟ้า
ดูหัวข้ออบรมทั้งหมดได้ที่ https://eit.or.th/training/