วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) รุ่นที่ 1

24 กุมภาพันธ์ 61 จบหลักสูตรโครงการอบรมเรื่อง “วิศวกรรมโครงสร้างทางรถไฟ ขั้นพื้นฐาน (Fundamental of Railway Track Engineering) รุ่นที่ 1 จบด้วยการศึกษาดูงานสองที่ในวันเดียวกันในการนำศึกษาดูงานโคงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สถานีวัดมังกร และศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อและโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณผู้สนับสนุน
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชลแห่งประเทศไทย
• บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
• บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
ขอขอบคุณวิยากรทุกท่าน และที่ขาดไม่ได้เลยคือคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมระบบรางที่ได้จัดหลักสูตรอบรมดังกล่าวขึ้นให้
วิศวกรได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้งานด้านระบบราง และคาดว่าจะมีโครงการอบรมในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในไม่ช้านี้ท่านที่สนใจโปรดคอยติดตามได้ที่ www.eit.or.th นะค่ะ