วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

? วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
เพื่อให้ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่อมั่นใจในมาตรการความปลอดภัยนี้ และขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ขออภัยในความไม่สะดวก
ด้วยความห่วงใย จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ … ✌️