วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการ กองบุคลากรกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งมอบสินค้าจากชาวบ้านเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัย

(วันที่ 10 ธ.ค. 2563 ) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ร่วมสนับสนุนสินค้า OTOP โดยมีนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการ กองบุคลากรกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รักษาราชการพัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่งมอบสินค้าจากชาวบ้านเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ประสบภัยในวันที่ 11 ธ.ค. 2563 โดย นายธนินท์รัฐ เมธีวัชรรัตน์ ประธานสาขาภาคใต้เขต 1 และวิศวกรอาสา ในพื้นที่ ร่วมกับมูลนิธิกุศลศรัทธา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่วัดทุ่งเซียด ตำบลท่าโรงช้าง ,วัดดอนมะลิ และหมู่บ้านดอนมะลิ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อนำถุงยังชีพช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าร่วมกิจกรรมด้วย