วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “นางอัมพร วุฒิพฤกษ์” มารดา ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ “นางอัมพร วุฒิพฤกษ์” มารดา ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ กรรมการอำนวยการ และประธานคณะกรรมการต่างประเทศ วสท.
9 ธันวาคม 2563 ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร