วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 แก่เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในอาคาร วสท. โดยเป็นการจำลองเหตุการณ์หากเกิดเพลิงไหม้ การดับเพลิงเบื้องต้น การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความช่วยเหลือ และการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้
โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก และสำนักงานเขตวังทองหลาง
ดำเนินการโดย บริษัท นิปปอนเคมิคอล จำกัด
30 พฤศจิกายน 2563