วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ นายกิติพันธุ์ นุตยกุล กรรมการประชาสัมพันธ์ และนายณัฐพล สุทธิธรรม กรรมการประชาสัมพันธ์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ เข้าพบเพื่อแสดงความยินดี กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าการ พร้อมสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ขององค์กร โครงการสำคัญต่าง ๆ รวมถึงความร่วมมือระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
เพื่อเป็นการติดตามคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ต่อสาธารณะ วิศวกร และประชาชน และนำเผยแพร่ในสื่อของ วสท. ต่อไป
26 พฤศจิกายน 2563 ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย