วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ วสท. สาขาภาคตะวันออก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปตท. ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุท่อก๊าชระเบิด

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) และ วสท. สาขาภาคตะวันออก ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก ปตท. ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุท่อก๊าชระเบิด ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ