วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และกรรมการอำนวยการ เข้าพบนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก และกรรมการอำนวยการ ได้แก่ รศ.ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อุปนายก 1 รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก 2 นายชัชวาลย์ คุณค้ำชู อุปนายก 3 และ ดร.ธีรธร ธาราไชย ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ เข้าพบนายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ การประปานครหลวง เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งผู้ว่าการคนใหม่ และหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างสององค์กร

27 ตุลาคม 2563 ณ การประปานครหลวง