วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ กรรมการอำนวยการ และประธาน วสท. สาขาภาคใต้ 2

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ กรรมการอำนวยการ และประธาน วสท. สาขาภาคใต้ 2 ในโอกาส่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2563