วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีสักการะพระวิษณุกรรม และทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดพิธีสักการะพระวิษณุกรรม และทำบุญถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีกรรมการอำนวยการ เจ้าหน้าที่ วสท. กรรมการสภาวิศวกร และเจ้าหน้าสมาคมต่าง ๆ ภายในอาคาร วสท. เข้าร่วมงาน
5 ตุลาคม 2563 ณ อาคาร วสท.