วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐจากผลกระทบโควิด” เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางวดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จัดเสวนาเรื่อง “แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐจากผลกระทบโควิด” เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางวดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้รับผลกระทบให้ชัดเจนมากขึ้น
ผู้ร่วมเสวนาโดย
– นางกฤษณา ลิ่มสุวรรณ อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4 สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการสูงสุด
– นายสมศักดิ์ ภู่สกุล ผู้อำนวยการกองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง
– นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ดร.วิทูร เจียมจิตต์ตรง นายกสมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
ดำเนินรายการโดย
– ดร.ทศพร ศรีเอี่ยม กรรมการอำนวยการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

มีผู้ร่วมฟังเสวนา ประมาณ 150 คน ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

โดยสามารถชมย้อนหลังได้ที่

“แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐ จากผลกระทบโควิด”

ขอเชิญการเสวนา เรื่อง “แนวทางในการต่อสัญญางานภาครัฐ จากผลกระทบโควิด” 🎯** ไม่เสียค่าใช้จ่าย ** 🆓……………………………..🔹 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. 🔹 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.และ ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live วสท.

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2020