วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งมอบ “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” ให้เป็นห้องสมุดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

กรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) และผู้แทนจากหน่วยงานสนับสนุน ร่วมเปิด และส่งมอบ “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” ให้เป็นห้องสมุดแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ ตำบลบ้านแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
โดย วสท. สาขาภาคเหนือ 1 จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกในการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง และได้รับการสนับสนุนโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูปทั้งหลัง จากบริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด พร้อมกับได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างจาก มูลนิธิวิศวโยธาลาดกระบัง บริษัท วรนิทัศน์ จำกัด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ช่วยจัดหนังสือให้กับห้องสมุดในครั้งนี้

4 กันยายน 2563