วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการศึกษาดูงานการติดตั้ง และกระบวนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะโดยวิธี Static Load Test ในโครงการ “การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน ซี”

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) จัดการศึกษาดูงานการติดตั้ง และกระบวนการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกเสาเข็มเจาะโดยวิธี Static Load Test ในโครงการ “การก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน ซี”
และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วสท. เป็นผู้มอบโล่ขอบคุณแก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เจ้าของโครงการ ณ พื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน ซี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ
– บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ในความอนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงาน
– บริษัท เอส ที เอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในการจัดวิทยากรบรรยาย
– ผู้ควบคุมงาน กลุ่ม SPC Consortium ซึ่งประกอบด้วย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)-STI ,บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)-PPS และบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด-COT ในการสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้