วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารหอพัก 3 ชั้นทรุดตัว ที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก ร่วมกับนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กรมโยธาธิการและผังเมือง โยธาธิการจังหวัด นายอำเภอ และนายวัฒนา แตงมณี นายก อบต. พันท้ายนรสิงห์ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายอาคารหอพัก 3 ชั้นทรุดตัว ที่ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โดย วสท. ได้นำเครื่องมือที่มีการตรวจวัดอย่างละเอียด และแม่นยำตรวจสอบการทรุดตัว ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หากพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่ม ก็สามารถเข้าไปนำทรัพย์สินออกมาได้

20 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดสมุทรสาคร