วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากสมาชิก ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน และของใช้จำเป็น มอบแก่ผู้เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ชุมชนซอยตากสิน 23

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก และนายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากสมาชิก ได้แก่ อุปกรณ์การเรียน และของใช้จำเป็น มอบแก่ผู้เดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้ชุมชนซอยตากสิน 23 โดยผู้แทนจากสำนักงานเขตธนบุรี เป็นผู้รับมอบ

ในโอกาสนี้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณสมาชิกวิศวกรอาสาทุกท่าน และคุณบุษกร แสนสุข ประธานสาขาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย วสท.
และเพื่อน ที่ได้ร่วมกันบริจาคในวันนี้

17 สิงหาคม 2563 วัดสันติธรรมธาราม