วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบเงินบริจาคและสิ่งของให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

7 กรกฎาคม 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายกสมาคม, รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ , กลุ่มวิศวกรอาสาภาคตะวันออก
กลุ่มวิศวกร KMITL รุ่น 28 ได้นำเงินสดและของที่ได้รับมาจาก คณะกรรมการอำนวยการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน, กลุ่มวิศวกรอาสา กลุ่มวิศวกรจาก KMITL รุ่น 28, กลุ่มคลินิกช่าง 2599 และวิศวกรที่ทราบข่าวมาร่วมทำบุญมีดังนี้
• เงินสด
• เตียงเข็นคนไข้
• ข้าวสาร และอาหารแห้ง
รวมเงินสดและสิ่งของเป็นเงินจำนวน 135,324.00 บาท วันนี่ได้ส่งมอบให้กับวัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เป็นที่เรียบร้อย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ร่วมทำบุญ มา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง