วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมฟรี โครงการ “ครูช่วยศิษย์” หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”

จัด อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โครงการ “ครูช่วยศิษย์”
หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”
26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)

ครูช่วยศิษย์

ด่วน‼️ อบรม ฟรี ??—————? Online Seminar ✳️จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM—————?โครงการ “ครูช่วยศิษย์”?หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”▫️26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)โดย อาจารย์ประสงค์ ธาราไชย

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2020

 

ครูช่วยศิษย์ โดย รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

ด่วน‼️ อบรม ฟรี ??—————? Online Seminar ✳️จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM—————?โครงการ “ครูช่วยศิษย์”?หัวข้อ “ทบทวนภาคีพิเศษโยธา”▫️26 มิถุนายน 2563 (09.00 – 16.00 น.)

โพสต์โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2020