วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร

25 มิถุนายน 2563
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออก เข้าสำรวจโครงสร้างพระอุโบสถหลังใหม่หลวงพ่อโสธร ชั้น9-13 วัดโสธรวรารามวรวิหาร อย่างละเอียดและนำเครื่องสแกนคอนกรีต Hilti PS 300 ตรวจหาเหล็กโครงสร้าง และตรวจหาแนวท่อไฟ หลังจากเกิดความเสียหายจากการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา

และขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณพระราชภาวนาพิธาน วิ. (เจ้าคุณเก๋น) รองเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดโสธรวรารามวรวิหาร ที่มาให้กำลังใจทีมงาน