วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้ตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะตู้ความดันลบแบบที่ 1 ความกว้าง 1.30 x 2.60 สูง 2.20 เมตร จำนวน 2 ตู้ ที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบให้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔

วันที่ 14 เมษายน 2563 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ได้ตรวจสอบและทดสอบสมรรถนะตู้ความดันลบแบบที่ 1 ความกว้าง 1.30 x 2.60 สูง 2.20 เมตร จำนวน 2 ตู้ ที่ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบให้กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ๙๐๔ เพื่อนำไปใช้กิจการและภารกิจทางราชการต่อไป

ผู้สนใจสามารถศึกษาและดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้
ได้ที่ https://bit.ly/2JOSftW