วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ประดิษฐ์ “ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบ” ต้นแบบ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ประดิษฐ์ห้องแยกการติดเชื้อทางอากาศความดันลบต้นแบบ เพื่อให้หน่วยงานนำไปผลิต นำไปใช้ในโรงพยาบาลเพื่อดูแลผู้ป่วย ลดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดย คุณบุญพงศ์  กิจวัฒนาชัย  ประธานสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ได้ให้สัมภาษณ์ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในรายการ ครบเครื่องเรื่องบ้าน 

อยู่บ้านเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคมยาว ๆ แต่ติดตามฟังรายการ #ครบเครื่องเรื่องบ้านได้วสท. ประดิษฐ์ "…

โพสต์โดย Thai PBS Podcast เมื่อ วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2020