วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เลื่อนการอบรม สัมมนา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2563

ประกาศเลื่อนการอบรมสัมมนาตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2563 แพร่ลดการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เลื่อนการอบรม สัมมนา ตั้งแต่วันที่ 16-31 มีนาคม 2563 ออกไปและได้จัดการทำความสะอาดห้องอบรม สัมมนา ห้องประชุม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน