วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.) ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของกรมทรัพยากรธรณี โดยส่งทีมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี มีนายปกรณ์ การุณวงษ์ ประธานยุววิศวกร และกรรมการยุววิศวกร วสท. เป็นผู้แทนฯ

22 กุมภาพันธ์ 2563