วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มารายงานความคืบหน้าการก่อสร้าง “อาคารวิศวกรรมสถานอุปถัมภ์ 5” มอบให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดแข่งขัน EIT Safety Run 2019 ในปีที่ผ่านมา นำมาสมทบทุนในการสร้างอาคารเพื่อเป็นห้องสมุด และกิจกรรมของโรงเรียน

ส่วนในปีนี้ เราจะจัดกิจกรรม วิ่งสร้างอาคารอีก รอติดตาม