วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่น แก่ผู้สนใจ โดยสามารถวัดค่าฝุ่น PM 1.0 PM 2.5 PM 10 ความชื้น และอุณหภูมิ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จัดอบรมการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่น แก่ผู้สนใจ โดยสามารถวัดค่าฝุ่น PM 1.0 PM 2.5 PM 10 ความชื้น และอุณหภูมิ โดยอ่านค่าการตรวจวัดได้ผ่านมือถือ ทั้งนี้เสนอแนะให้ทำการสอบเทียบค่าที่วัดได้กับเครื่องมือวัดมาตรฐานก่อนนำไปใช้งานจริง

และจะมีการประกอบเครื่องวัดค่าฝุ่นนี้อีก เพื่อนำไปบริจาคแก่โรงเรียน โรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป

28 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.