วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว “วิศวกรไทย … ต้านภัย PM 2.5”

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดแถลงข่าว “วิศวกรไทย … ต้านภัย PM 2.5” โดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มีแนวคิดจัดอบรมให้ผู้สนใจผลิต Sensors ใช้ได้เอง เพื่อตรวจวัดค่าฝุ่นในพื้นที่ที่เราอยู่ ว่าเกินค่ามาตรฐานเท่าไร จะต้องสวมหน้ากันฝุ่นหรือไม่ และเรื่องฝุ่นส่วนหนึ่งที่เกิดจากก่อสร้าง และข้อเสนอแนะ
พร้อมทั้งจะผลิตเครื่อง Sensors ให้แก่สมาคมยักษ์ขาว (https://yakkaw.com/) เพื่อมอบแก่โรงเรียน โรงพยาบาล และพื้นที่ขาดแคลนต่อไป
(เอกสาร Press Kit ดังแนบ)

และในวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 (เวลา 09.00 – 16.00 น.) วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จะจัดการอบรม “การประกอบ เครื่อง Sensors วัดค่าฝุ่นด้วยตนเอง” ให้แก่ผู้สนใจ จำนวน 50 คน (ร่วมกับทีมวิศวกรอาสา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (แต่ต้องเตรียมอุปกรณ์มาเอง) ที่อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซอยรามคำแหง 39

สนใจสมัครที่ [email protected] หรือ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 517

แถลงข่าวโดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ อุปนายก คนที่ 2 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ เลขาธิการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
ผศ.ดร.นิอร สิริมงคลเลิศกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ